Co w życiu jest ważne

Na dzisiejszych zajęciach poruszyliśmy temat wartości w naszym życiu przede wszystkim solidarności, szacunku, tolerancji i prawdomówności.