XVIII ŚWIĘTO LATAWCA

Zapraszamy do udziału w XVII Święcie Latawca. W tym roku odbędzie się ono 2 września na terenie zielonym przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych przy ul. Wyszyńskiego 14 w Białogardzie. Startujemy o 10.00. Rejestracja do udziału w konkursie od 9.30. Zapraszamy, pokażcie swoje piękne i kreatywne latawce.

 

REGULAMIN XVIII ŚWIĘTA LATAWCA 2023

 1. Organizatorem XVIII Święta Latawca jest Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne w Białogardzie.
 2. Zawody obywają się pod Honorowym Patronatem Starosty Białogardzkiego.
 3. Miejsce zawodów: teren przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 14 w Białogardzie (wejście boczne od strony ul Mickiewicza).
 4. Termin zawodów: 2 września 2023r. (sobota) godz. 10.00. Rejestracja uczestników od godz. 9.30.
 5. Udział w zawodach może wziąć 3 osobowa grupa np. rodzic/opiekun plus dwoje dzieci.
 6. Zawody odbywają się w klasie otwartej ”OPEN”. Latawce o dowolnej konstrukcji własnoręcznie wykonane.
 7. Charakterystyka techniczna: Latawiec musi być wykonany z drewna i papieru. Dopuszcza się stosowanie tworzyw sztucznych na pokrycie. Hol nie może być wykonany z drutu, linki metalowej lub innego materiału przewodzącego.
 8. Przepisy bezpieczeństwa:

– Na latawcach nie mogą być umieszczane materiały łatwopalne  i pirotechniczne;

– Zabrania się stosowania lontu do uruchamiania  dodatkowych efektów;

– Z latawców nie wolno zrzucać przedmiotów;

– Obowiązuje całkowity zakaz puszczania latawców poza miejscem wyznaczonym do startu.

 1. Oceny:

Ocenę każdego latawca  dokonuje  Komisja Sędziowska składająca się z 3 sędziów; Ocena każdego latawca składa się z  oceny statystycznej oraz oceny za lot;

– ocena statystyczna –sędziowie dokonują przed lotami oceny statystycznej każdego latawca,   przyznając punkty za:

* konstrukcję latawca –skala od 0 do5 pkt;

* staranność wykonania  latawca –skala od 0 do 5 pkt;

* zdobienie latawca –skala od 0 do 5 pkt;

ocena za lot –każdy zawodnik demonstruje w locie latawiec.Po sygnale startu podanym przez sędziego  zawodnicy holują  i puszczają do lotu latawce w miejscu wyznaczonym do startów. Punktacja za lot:

– Lot stateczny – 5 pkt;

– Lot niestateczny – 3 pkt;

– Gdy latawiec nie leci – 0 pkt.

W przypadku braku wiatru, padającego deszczu lub innych niesprzyjających okoliczności lot oceniany jest podczas holowania latawca przez zawodnika według skali:

– Hol stateczny – 5 pkt;

– Hol niestateczny – 3 pkt;

– Gdy latawiec nie wzniósł się na holu – 0 pkt.

10.Klasyfikacja:

Do końcowej klasyfikacji przyjmuje się sumę punktów uzyskanych za ocenę statystyczną latawca  i lot.

 1. Klauzula informacyjna administratora danych.

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratorów Wydarzenia możliwy jest pod adresem e-mail:

kontakt@pds.powiat-bialogard.pl – Powiatowy Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie w Białogardzie.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu/Wydarzenia, wizerunek uczestników Wydarzenia utrwalony, rozpowszechniany, publikowany będzie w dowolnych mediach, w tym na portalach internetowych i w serwisach społecznościowych Organizatora, w celu dokumentacji oraz promocji i reklamy Wydarzenia jak również dla celów promocji Organizatora Wydarzenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 3. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 4. organy władzy publicznej i podmioty współpracujące w zakresie realizacji zadań statutowych Organizatora Wydarzenia, w celu promocji ich działalności w mediach, w tym internetowych
 5. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Organizatorem Wydarzenia przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Organizator Wydarzenia,
 6. osoby fizyczne, które uczestniczą w Wydarzeniu bądź korzystają z informacji zawartych na stronach internetowych Organizatora Wydarzenia, profilach serwisów społecznościowych Organizatora Wydarzenia, w mediach lokalnych, regionalnych
  i ogólnokrajowych.
 7. Meta PlatformsIreland Limited (informacja szczegółowa poniżej).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców
w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego Informacje na ten temat można uzyskać na https://www.facebook.com/policy.php.

W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA  (publikacja wizerunku na Facebooku/Instagramie) informuje, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO: Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id= a2zt0000000GnywAAC.

 1. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych zawartych na Profilu Facebook Organizatora Wydarzenia przekazywanych do państwa trzeciego zgodnie z opisanymi Zasadami dotyczącymi danych serwisu Facebook (dostęp: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy) lub bezpośrednio po zalogowaniu się do serwisu Facebook i przejściu do profilu Facebook konkretnego Organizatora Wydarzenia.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów przetwarzania lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie/Wydarzeniu,
  a w pozostałym zakresie dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Udział w zawodach jest jednocześnie akceptacją powyższego Regulaminu.