Zespół Wspierająco – Aktywizujący:
dyrektor

Sylwia Walkusz

PRACOWNIK socjalnY

Ewelina Reich

PEDAGOG

Magdalena Bareja-Gaszyńska

terapeuTA

Karolina Kosowska

TERAPEUTA

Anna Kosarzycka

OPIEKUN

Robert Radziuk

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Joanna Kowalewska

OPIEKUN

Katarzyna Sikorska

OPIEKUN

Piotr Łobaczewski

PONADTO:
TERAPEUTA

Joanna Wudzińska

OPIEKUN

Tomasz Giza

PSYCHOLOG

Barbara Tabaka - Tomczyk

LOGOPEDA

Maria Jonko

PSYCHIATRA

Andrzej Waniewski

Zespół administracyjno – księgowy:
Główna Księgowa

Halina Parol

specjalista ds. ekonomiczno – administracyjnych/Kasjer

Katarzyna Bluwas

Wielkość czcionki
Kontrast