Zespół Wspierająco – Aktywizujący:
dyrektor

Sylwia Walkusz

PRACOWNIK socjalnY

Ewelina Reich

PEDAGOG

Magdalena Bareja-Gaszyńska

terapeuTA

Anna Kosarzycka

TERAPEUTA

Joanna Wudzińska

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Joanna Kowalewska

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Katarzyna Sikorska

OPIEKUN

Piotr Łobaczewski

OPIEKUN

Robert Radziuk

POMOC KUCHENNA

Małgorzata Babińska

PSYCHOLOG

Barbara Tabaka - Tomczyk

PONADTO:
PSYCHIATRA

Andrzej Waniewski

OPIEKUN

Tomasz Giza

LOGOPEDA

Maria Jonko

Zespół administracyjno – księgowy:
Główna Księgowa

Halina Parol

specjalista ds. ekonomiczno – administracyjnych/Kasjer

Katarzyna Bluwas