Zespół Wspierająco – Aktywizujący:
dyrektor

Sylwia Walkusz

Starszy specjalista pracy socjalnej

Bogumiła Lewandowska

PEDAGOG

Magdalena Bareja-Gaszyńska

terapeuTA

Ewelina Reich

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Joanna Kowalewska

TERAPEUTA

Anna Kosarzycka

OPIEKUN

Katarzyna Sikorska

TERAPEUTA

Karolina Kosowska

OPIEKUN

Piotr Łobaczewski

PONADTO:
OPIEKUN

Tomasz Giza

TERAPEUTA

Joanna Wudzińska

Psycholog

Barbara Tabaka - Tomczyk

LOGOPEDA

Maria Jonko

PSYCHIATRA

Andrzej Waniewski

Zespół administracyjno – księgowy:
Główna Księgowa

Halina Parol

specjalista ds. ekonomiczno – administracyjnych/Kasjer

Katarzyna Bluwas

Wielkość czcionki
Kontrast