A tak spędzamy czas wolny od zajęć

Po zajęciach mamy dla siebie czas wolny. Każdy spędza go tak jak lubi.

Układanie puzzli
Wydzieranka o tematyce kosmosu
Przeglądanie prasy
Kolorowanki
Odpoczynek na fotelu relaksującym
Odpoczynek w sali polisensorycznej
Szycie maskotek