Zajęcia RUCHOWE

W sali gimnastyczne odbywają się codziennie zajęcia ruchowe.