TŁUSTY CZWARTEK

Staropolskie przysłowie mówi: kto w tłusty czwartek nie zje pączków kopy, temu myszy zniszczą pole i będzie miał pustki w stodole. Także w ramach zajęć w pracowni gospodarstwa domowego smażyliśmy pączki aby każdy z uczestników mógł przynajmniej jednego zjeść na deser. Odbyły się również zajęcia plastyczne i rozmowy na temat tej tradycji.